Zapraszamy państwa do współpracy i zapoznania sie z naszą ofertą.

 • Kompleksowa obsługa w zakresie wywozu nieczystości stałych
 • Organizacja zbiórek:
- odpadów segregowanych
- odpadów wielkogabarytowych
- innych: eternit, papa, gruz, odpady przemysłowe
 • Udostępnianie kontenerów o pojemności od 4 m3 do 25 m3
 • Demontaż i usuwanie z posesji odpadów  niebezpiecznych
 • Zróżnicowany tabor samochodowy
 • Indywidualne podejście do każdego zlecenia

 • Sprzedaż kontenerów oraz kubłów

 

WRZUCAJ NIE WRZUCAJ

PLASTIK
METAL

czyste:

 • butelki PET
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • opakowania z metali
 • zabrudzonych torebek śniadaniowych
 • folii aluminiowych
 • folii opatrunkowych, budowlanych
 • pampersów
 • puszek po farbach
 • pojemników ciśnieniowych
SZKŁO czyste:
 • szklane butelki
 • inne opakowania ze szkła
 • zakrętek, kapsli, korków
 • porcelany i fajansu
 • szkła okiennego*
 • luster i szkła zbrojonego
 • świetlówek, żarówek, innych źródeł
  światła*
 • szkła łączonego z innymi materiałami
 • szyb samochodowych.
PAPIER
 • papier, gazety, czasopisma kolorowe
 • katalogi i prospekty
 • kartony, pudełka, tekture falistą
 • papieru tłustego i zabrudzonego
 • opakowań po mrożonkach
  i papierosach
 • kalki, folii
 • opakowań, kartonów po sokach, mlekuNOWOŚĆ!!! (14.04.09)

wycinanie, rozdrabnianie i wywóz konarów, gałęzi,zarośli i itp.


Pokaz wszystkie aktualności